Rahvusvaheline nõukogu PDF Prindi E-posti aadress
  • Johanna Laakso – Viini Ülikooli fennougristika professor
  • Pirkko Nuolijärvi – keeleteadlane, EFNIL juhtkomitee liige
  • Raimo Raag – Uppsala Ülikooli soome-ugri keelte professor
  • Cornelius Hasselblatt –  PhD fennougristikas, Tartu Ülikooli audoktor, Eesti Teaduste  Akadeemia välisliige