Teadusnõukogu PDF Prindi E-posti aadress
alates 8. juuli 2016
 • Tõnu Tender

 - direktor, teadusnõukogu esimees

 • Jelena Kallas
- teadussekretär, vanemleksikograaf, teadusnõukogu sekretär
 • Kai Oro
- personali- ja haldusosakonna juhataja
 • Margit Langemets
- sõnaraamatute osakonna juhataja, sõnaraamatute peatoimetaja
 • Tiina Soon
- terminoloogiaosakonna juhataja
 • Peeter Päll
- keelekorraldusosakonna juhataja, peakeelekorraldaja, aseesimees
 • Tõnis Nurk

- keeleressursside ja keeletehnoloogia osakonna juhataja kohusetäitja

 • Tiina Laansalu
- eesti keele ajaloo, murrete ja soome-ugri keelte osakonna juhataja
 • Meelis Mihkla
- kõneuurimise ja kõnetehnoloogia osakonna juhataja
 • Kristiina Ross
- juhtivteadur
 • Hille Pajupuu
- juhtivteadur
 • Liisi Piits
- teadur
 • Helle Metslang
- Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi esindaja, professor
 • Reili Argus
- Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi esindaja, professor
 • Karl Pajusalu
- Emakeele Seltsi esindaja, Tartu Ülikooli professor
 • Martin Eessalu
- Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna esindaja, peaekspert
 • Piret Kärtner
- Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna esindaja, juhataja