Lühidalt ajaloost PDF Prindi E-posti aadress

Eesti Keele Instituut (EKI) sai Eesti Teaduste Akadeemia asutusena alguse 1947. aastal, mil loodi Keele ja Kirjanduse Instituut. Pärast reorganiseerimist 1993. aastal kannab asutus nime Eesti Keele Instituut (koduleht: www.eki.ee). Instituudi põhieesmärgiks on tegeleda eesti keele uurimise ja arendamisega. Instituudis koostatakse eesti keele akadeemilisi sõnaraamatuid, antakse keelenõu, korraldatakse terminoloogiat ning hoitakse ja arendatakse keelekogusid. 2016. aasta 1. jaanuari seisuga töötab EKI-s 65 inimest.

Instituudi algusaastaid iseloomustas napp koosseis (10–20 uurijat) ning suurejoonelised eesmärgid ja ülesanded. Alustati ajale iseloomuliku ideoloogilise surve all.  Vaatamata sellele suutis Keele ja Kirjanduse teadlaskond elus hoida ja edasi arendada 1947. aastal seatud eesmärki – edendada teaduslikku uurimistööd eesti ja teiste soome-ugri keelte, kirjanduse ja folkloori alal.

1993. aastal reorganiseeriti Keele ja Kirjanduse Instituudi kaks kirjandussektorit koos Friedebert Tuglase Majamuuseumiga Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuseks;  keele- ja rahvaluulesektoritest moodustati Eesti Keele Instituut.

Ajaloost vaata lisaks:

Jüri Viikberg (toim). Eesti filoloogia poolsajand Teaduste Akadeemias. Tallinn: Eesti Keele Instituut,1997.

Eeva Ahven. Pilk paberpeeglisse. Keele ja Kirjanduse Instituudi kroonika 1947–1993. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2007.