Uued sõnad

Selles sõnastikus on 447 kasutajate pakutud sõna. Vt ka tutvustust.
Otsi sõna
Algab Sisaldab
Kõik A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ü V
Sõna Info
AE-koostöö Autor: Administraator
Lisamise kuupäev: 15.03.2011
Tähendus: Vabamas keelepruugis averus, määrsõnana avera – PPP ehk public-private partnership’i asemel. Inglise public-private partnership (PPP) märgib avalikku või erateenust, mida rahastatakse ja korraldatakse valitsuse ja ühe või mitme eraettevõtte koostöös. Tavaliselt pakub erasektor sel juhul teenust, mida on korraldanud riik või kohalik omavalitsus. Senine eestikeelne tõlge on olnud avaliku ja erasektori koostöö; teenuse, nt õpilaste veo üleandmist halduslepinguga on nimetatud halduskoostööks.
Näitelause(d):
Muu info: 2010. aasta sõnavõistlusel väljavalitud sõna. Kuivõrd ühendit „avaliku ja erasektori koostöö“ tuntakse hästi, leidis töörühm, et ka eesti keeles võiks mõistet tähistada vastavate sõnade lühendiga. Ettepaneku esitaja mainis lisaks, et ae on tore eesti sõna (Ae, naabrimees, tule appi). Mitmed pakkujad kombineerisid avaliku ja erasektori algushäälikuid ja nõnda saadi aver-tüvi. Koostöö tähenduses sobib ilmselt vorm averus, kuid osa töörühma liikmeid leidis, et ka vormi avera oleks võimalik kasutada nt määrsõnana (mingi ettevõtmine tehti avera, st avaliku ja erasektori koostöös). Aver-tüvi sobib vähemalt vabama konteksti jaoks, aga miks mitte ka ametlikumas tekstis, kui sõna muutub tuntuks. Neid sõnu pakkusid 7 osalejat (Silvi Jänes, Margus Konnula, Susanna Laan, Andres Luga, Endel Valdas, Indrek Viil, Riina Vällo).

Kommenteeri sõna

Kontrollkood

Kontrollkoodi uuendamineGlossary 2.7 kasutab tehnoloogiaid PHP ja SQL