Uute sõnade foorumi tutvustus PDF Prindi E-posti aadress

2010. aastal peetud sõnaus ehk sõnavõistlus (vt selle pakutud sõnu ja tulemusi) ärgitas paljusid keelehuvilisi meile saatma oma sõnaettepanekuid. Selleks et anda kõigile võimalus uusi sõnu pakkuda ja ettepanekuid kommenteerida, oleme avanud siinse uute sõnade foorumi. Ootame selle kaudu a) ettepanekuid uute, seni eesti keeles väljendamata või kohmakalt väljendatud mõistete tähistamiseks; b) sõnu, mis on juba kasutust leidnud, aga ei kajastu meie senistes sõnaraamatutes ega andmebaasides.

Soovitame enne ettepaneku esitamist tutvuda meie olemasolevate allikatega: õigekeelsussõnaraamat ja seletussõnaraamat (mõlema juures on ka tagasiside saatmise võimalus) ning ÕSi uued sõnad. Oma ettepaneku saate meile esitada ka näiteks keelenõuande meilivormi vahendusel, kui ei soovi seda teistele avaldada.

Algatuseks oleme foorumisse lisanud 2010. a sõnavõistlusel väljavalitud sõnad ning mõned pärast seda esitatud ettepanekud.

Käitumisreeglid. Uue sõna lisamiseks tuleb kasutajal registreeruda, sõnade kommenteerimine on aga avatud kõigile. Eesti Keele Instituut jätab endale õiguse kustutada või redigeerida postitusi, mis ei ole teemakohased või on heade tavade vastased.