PDF Prindi E-posti aadress

2016/2017. õppeaastal pakub Eesti Keele Instituut üliõpilastele praktikavõimalusi järgmistel teemadel:

Etümoloogiasõnaraamatu viidete koostamine

Viidete koostamine seisneb etümoloogia-alasest kirjandusest (nt mõnest artiklist) kõikide seal käsitletavate sõnade väljamärkimises koos vastavate leheküljenumbritega; lisaks tuleb sõnaloend panna tähestiku järjekorda ja märgendada, et see oleks edaspidi arvutis otsinguga hõlpsasti kasutatav.

Kontakt: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaScripti kasutamine olema lubatud.

Praktikavõimalus terminoloogiaosakonnas

Terminitöö hõlbustamiseks vajalike abivahendite korrastamine: eri valdkondade ekspertide kontaktandmete baasi (ca 1000 nime) kontrollimine ja ajakohastamine (aprill−juuni). Juhendavad Kaisa Kesküla, Signe Saar ja Mari Vaus.

Kontakt: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaScripti kasutamine olema lubatud.

 Eesti keeleteadlaste intervjuude salvestiste litereerimine

CD-plaadilt kostev kõne tuleb kirjutada kirjakeelse tekstina arvutifaili.

Kontakt: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaScripti kasutamine olema lubatud.

Kohanimekartoteegi sedelite märksõnastamine

Kontakt:  See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaScripti kasutamine olema lubatud.

Eesti murrete ja soome-ugri keelte arhiivis (EMSUKA) saab sooritada praktikat järgmistes ülesannetes:

sedel- ja vihikkogude skaneerimine;

veebiandmebaasi kirjetele kohainfo lisamine;

vihikkogude inventeerimise ja korrastamise assisteerimine;

arhiivihoidla riiulitele märgistuse koostamine;

heliarhiivi digitaalfailide korrastamine (kasuks tulevad algteadmised helitöötlusprogrammidest).

Kasuks tuleb hea läbisaamine arvutiga ja huvi murrete vastu. Praktikaülesannete lähem tutvustus (docx).

Kontakt: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaScripti kasutamine olema lubatud.

Praktikavõimalus projekti „Eesti keele assotsiatsioonisõnastik“ juures

 Ajavahemik: kevad 2017 – sügis 2018

13 praktikanti

Praktikandi ülesandeks on stiimulsõnadele antud vastuste õigekirja kontroll ja vormiline ühtlustamine. Töö on mahukas (1000 märksõnale umbes 300 inimese poolt antud vastused), kuid poolenisti automatiseeritud, mis vähendab käsitsi/silmaga tehtavat tööd umbes poole võrra. Töö toimub kontoritarkvara Microsoft Access vahendite abil (kui võimalik, siis üle interneti). Vajalik on vastutustundlik ja korrektne suhtumine ülesandesse.

Praktikant saab kogemuse praktilisest sõnaraamatutööst, tööst andmebaasiga ning rahuldada oma uudishimu sõna-assotsiatsioonide suhtes. Kui valdkond huvi pakub, võib koostööst välja areneda tulevane uurimisteema.

Kontakt: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaScripti kasutamine olema lubatud.

 Sõnaraamat Wordist struktuuriks

Kontakt:  See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaScripti kasutamine olema lubatud.

 Kuidas säilitada võimalikult palju näitelauseid sõnaraamatu pööramisel

Kontakt:  See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaScripti kasutamine olema lubatud.

 Võtke julgesti ühendust!