Töötaja otsing

Töötajad
Nimi Amet Telefon
Marit Alas assistent-nooremteadur 6177 515
Rene Altrov teadur
Liis Ermus arhiivihaldur-nooremteadur 6177 514, 6177 519
Katrin Hallik vanemkeelekorraldaja 6177 547
Indrek Hein vanemtarkvaraarendaja 6177 545
Jelena Kallas teadussekretär-arvutileksikograaf 6177 513
Marja Kallasmaa vanemleksikograaf 6177 515
Mari-Liis Kalvik vanemleksikograaf, teadur 6177 517
Katre Kasemets vanemterminoloog 6177 547
Mari Kendla vanemleksikograaf 6177 518
Kaisa Kesküla vanemterminoloog 6177 539
Indrek Kiissel tarkvaraarendaja 6177 516
Kristina Koppel leksikograaf-nooremteadur 6177 552
Kaja Kruusmaa assistent 6177 529
Külli Kuusk leksikograaf 6177 527
Inge Käsi leksikograaf
Tiina Laansalu osakonnajuhataja-vanemleksikograaf 6177 517
Margit Langemets sõnaraamatute peatoimetaja 6177 523
Tiina Leemets vanemkeelekorraldaja 6177 526
Maeve Leivo leksikograaf 6177 531
Iris Metsmägi vanemleksikograaf 6177 531
Meelis Mihkla vanemteadur-osakonnajuhataja 6177 544
Merle Moorlat küljendaja 6449271
Argo Mund keelekorraldaja 6177 528
Sirje Mäearu vanemkeelekorraldaja 6177 526
Kaur Männiko tarkvaraarendaja 6177 546
Tõnis Nurk osakonnajuhataja kohusetäitja 6177 507
Kai Oro personali- ja haldusjuht 6177 543
Tiina Paet vanemkeelekorraldaja-nooremteadur 6177 524
Hille Pajupuu juhtivteadur
Geda Paulsen vanemleksikograaf
Liisi Piits teadur 6177 535
Merily Plado vanemterminoloog 6177 537
Tiina Puolakainen vanemarvutilingvist 6177506
Peeter Päll peakeelekorraldaja 6177 528
Maia Pärnsalu sekretär-personalispetsialist 6177 500
Maire Raadik vanemkeelekorraldaja 6177 525
Kai Raud teatmekogu spetsialist 6177 551
Tuuli Rehemaa keelekorraldaja 6177 529
Heiki Reila leksikograaf 6177 532
Kristiina Ross juhtivteadur 6177 532
Signe Saar terminoloog
Heete Sahkai teadur 6177 510
Meeli Sedrik vanemleksikograaf
Tiina Soon vanemtoimetaja-osakonnajuhataja 5026944
Sven-Erik Soosaar vanemleksikograaf 6177 533
Kristi Štšerbina finantsjuht 6177 503
Eva Tamm vanemterminoloog 6177 537
Kairi Tamuri analüütik-nooremteadur 6177 512
Ain Teesalu tarkvaraarendaja 6177 506
Tõnu Tender direktor 6177 501
Mai Tiits vanemleksikograaf 6177 536
Maria Tuulik leksikograaf-nooremteadur 6177 552
Udo Uibo leksikograaf 6177 554
Ene Vainik vanemteadur-vanemleksikograaf 6177 510
Tiia Valdre vanemleksikograaf 6177 523
Mari Vaus terminoloog 6177 539
Jüri Viikberg vanemmurdelingvist 6177 521
Ülle Viks vanemarvutilingvist 6177 511
Piret Voll vanemleksikograaf 6177 527
Toomas Väljataga kirjastaja 6449271
Meeta Västrik assistent 6177 505
Annika Koppel teabejuht 6177 502
Mihkel Mikelis Putrinš vanemsüsteemianalüütik