Eesti Keele Instituudi doktorandid Prindi

 

Natalia.Vaiss

Natalia Vaiss

TÜ doktorant (ekstern) (2017–...)

Doktoritöö teema: "Eesti keele verbide transitiivsus ja tüpoloogia" [Transitivity typology of Estonian verbs]
Juhendajad dr Helle Metslang, dr Raili Pool, dr Anne Tamm 

Kontakt: Natalia.Vaiss@eki.ee

liis.ermus

Liis Ermus

TÜ doktorant (ekstern) (2016–...)
Doktoritöö teema: "Helitute konsonantide artikulatsiooninähtused eesti keeles" [The quality of short plosives in Estonian spontaneous speech]
Juhendajad dr Meelis Mihkla ja dots Pire Teras

Kontakt: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaScripti kasutamine olema lubatud.

kristina.koppel

Kristina Koppel

TÜ doktorant (2015–...)
Doktoritöö teema: "Näitelausete parameetrid õppesõnastikele" [Parameters of example sentences for Estonian learners’ dictionaries]
Juhendajad dr Jelena Kallas ja dotsent Raili Pool

Kontakt: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaScripti kasutamine olema lubatud.

tiina.paet

 Tiina Paet

TÜ doktorant (ekstern) (2012–...)

Doktoritöö teema: "Võõrsõnade kuju fikseerumine ja semantika eesti keeles keelekontaktide tulemusel"  [The shape fixation process and semantics of foreign words in Estonian as a result of language contacts]
Juhendajad prof Urmas Sutrop ja dr Peeter Päll

Kontakt: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaScripti kasutamine olema lubatud.

tiina.laansalu

Tiina Laansalu

TÜ doktorant (2014–...)
Doktoritöö teema: "Kesk-Harjumaa kohanimed. Diakrooniline analüüs ja nimede siire" [Place names of Kesk-Harjumaa. Diachronic analysis and transition]
Juhendajad dr Marja Kallasmaa ja prof Karl Pajusalu

Kontakt: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaScripti kasutamine olema lubatud.

marit.alas

Marit Alas

TLÜ doktorant (2012–...)
Doktoritöö teema: "Virumaa kohanimede muutumine sotsioonomastilisest aspektist"  [The changing of place names in Virumaa from the socio-onomastic aspect]
Juhendajad dr Marja Kallasmaa ja dr Jüri Viikberg

Kontakt: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaScripti kasutamine olema lubatud.

maria.tuulik

Maria Tuulik

TÜ doktorant (2013–...)
Doktoritöö teema: "Adjektiivide polüseemia eesti keeles leksikoloogilisest ja leksikograafilisest aspektist" [Polysemy of adjectives in Estonian from lexicographical and lexicological aspects] 
Juhendajad dr Margit Langemets ja prof Renate Pajusalu

Kontakt: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaScripti kasutamine olema lubatud.

 

Kaitstud tööd

 

 sven.erik.soosaar

 

Sven-Erik Soosaar, PhD

 

TÜ doktorant (ekstern) (2016–2017)
Doktoritöö teema: "Eesti keele vaimuliku sõnavara kujunemine" [The formation of Estonian spiritual vocabulary]
Juhendajad dr Kristiina Ross ja prof Urmas Sutrop

 

Kontakt:  See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaScripti kasutamine olema lubatud.

 

kairi.tamuri

Kairi Tamuri, PhD

TÜ doktorant 2008–2017
Doktoritöö teema: "Basic emotions in read Estonian speech: acoustic analysis and modelling" [Põhiemotsioonid eestikeelses etteloetud kõnes: akustika ja modelleerimine], kaitstud 06.10.2017, Tartu Ülikool

Juhendajad dr Hille Pajupuu ja prof Karl Pajusalu

Oponendid prof Jaan Ross, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti ja professor Jean Léo Leonard, Universitè Paris-Sorbonne, Prantsusmaa

Kontakt: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaScripti kasutamine olema lubatud.

liisi.piits

Liisi Piits, PhD

TÜ doktorant 2005–2015
Doktoritöö "Sagedamate inimest tähistavate sõnadekollokatsioonid eesti keeles", kaitstud 21.04.2015, Tartu Ülikool.

Juhendaja prof Urmas Sutrop

Oponent prof Pirkko Nuolijärvi, Kotimaisten kielten keskus, Helsinki, Soome

Kontakt: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaScripti kasutamine olema lubatud.

mari.kendla

Mari Kendla, PhD

TLÜ doktorant 2011–2014
Doktoritöö "Eesti kalanimetused" , kaitstud 12.09.2014, Tallinna Ülikool

Juhendaja dr Jüri Viikberg

Oponendid:

dr Vilja Oja, Eesti Keele Instituut, Eesti

dr Eino Koponen, Helsingi Ülikool, Soome

Kontakt:  See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaScripti kasutamine olema lubatud.  

 

rene.altrov

Rene Altrov, PhD

TÜ doktorant 2007–2014
Doktoritöö "The Creation of the Estonian Speech Corpus and the Perception of Emotions" [Eesti emotsionaalse kõne korpuse loomine ja emotsioonide taju], kaitstud 02.06.2014, Tartu Ülikool

Juhendajad dr Hille Pajupuu ja prof Urmas Sutrop.

Oponent prof Jens Allwood, Göteborgi ülikool, Rootsi 

Kontakt:  See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaScripti kasutamine olema lubatud.  

 

jelena.kallas
Jelena Kallas, PhD
 
TLÜ doktorant 20032013
Doktoritöö "Eesti keele sisusõnade süntagmaatilised suhted eesti korpus- ja õppeleksikograafias", kaitstud 04.04.2013, Tallinna Ülikool
 
Juhendajad dr Margit Langemets ja dr Asta Õim
 
Oponendid:
dr  Raili Pool, Tartu Ülikool, Eesti
dr Kadri Muischnek, Tartu Ülikool, Eesti
 
Kontakt:  See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaScripti kasutamine olema lubatud.
elena.ryabina
Elena Ryabina, PhD
 
TÜ doktorant
Doktoritöö "Основные цветообозначения в пеpмских языках" [Põhivärvinimed permi keeltes, Basic colour terms in Permic languages], kaitstud 07.11.2011, Tartu Ülikool.
 
Juhendaja prof Urmas Sutrop
Oponent Anatoli Rakin, Venemaa TA Uurali osakond, Venemaa
 
Kontakt:  See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaScripti kasutamine olema lubatud.
 
heete.sahkai
Heete Sahkai, PhD
 
TLÜ doktorant 20022011
Doktoritöö "Teine grammatika. Eesti keele teonimede süntaks konstruktsioonipõhises perspektiivis", kaitstud 31.08.2011, Tallinna Ülikool
 
Juhendaja prof Martin Ehala
Oponendid: 
prof Jaakko Leino, Helsingi Ülikool, Soome kodumaiste keelte keskus, Soome
prof Helle Metslang,Tartu Ülikool, Eesti
 
Kontakt:  See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaScripti kasutamine olema lubatud.
liivi.hollmann
Liivi Hollman, PhD
 
TÜ doktorant 20052010
Doktoritöö "Värvinimed eesti viipekeeles", kaitstud 31.05.2010, Tartu Ülikool

Juhendaja prof Urmas Sutrop
 
Kontakt:  See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaScripti kasutamine olema lubatud.
mari.uuskyla
Mari Uusküla, PhD
 
TÜ doktorant 20052008
Doktoritöö "Basic Colour Terms in Finno-Ugric and Slavonic Languages: Myths and Facts", kaitstud 30.06.2008, Tartu Ülikool
 
Juhendaja prof Urmas Sutrop
Oponent  dr Galina Paramei, Liverpool Hope’i Ülikool, Suurbritannia

Kontakt:  See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaScripti kasutamine olema lubatud.
meelis.mihkla
Meelis Mihkla, PhD
 
TÜ doktorant 20052008 
Doktoritöö "Kõne ajaliste tunnuste modelleerimine eestikeelsele tekst-kõne sünteesile", kaitstud 15.01.2008, Tartu Ülikool

Juhendajad dr Einar Meister ja prof Haldur Õim
Oponendid:
dr Toomas Altosaar,  Helsingi Tehnikaülikool, Soome
dr Diana Krull,  Stockholmi Ülikool, Rootsi

Kontakt:  See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaScripti kasutamine olema lubatud.