Kõneuurimise ja kõnetehnoloogia osakond PDF Prindi E-posti aadress


Heete Sahkai

Indrek Hein

Rene Altrov

Meelis Mihkla

Indrek Kiissel

Hille Pajupuu

Liisi Piits

Mari-Liis Kalvik

Osakonna põhiülesanneteks on kõne uurimine ning eestikeelse kõnesünteesi arendamine ja selle  rakendused. Teadusuuringud on kõnetehnoloogiliste rakenduste teenistuses (kõnestiilid, lauseprosoodia, fonoloogiline varieerumine ja emotsionaalne kõne).

Osakond töötab projektipõhiselt ja seda juhib dr Meelis Mihkla.

 

Praegused uurimis- ja arendusprojektid:

    Riikliku programmi "Eesti keeletehnoloogia (2011-2017)" projektid:

    Instituudi baasfinantseeritavad projektid:

  • Häälekorpus hääle ja kõneleja omaduste tuvastuseks (2017), juht dr Rene Altrov

Lõppenud projektid:

    Riikliku programmi "Eesti keeletehnoloogia (2011-2017)" projektid: 

    Riikliku programmi "Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010)" projektid:

Instituudi teadlaste ja teadustegevuse kohta saab infot ka ETISest!

Eesti Keele Instituut on konsortsiumi Eesti Keeleressursside Keskus liige.