Personali- ja haldusosakond PDF Prindi E-posti aadress

Toomas Väljataga

Meeta Västrik

Maia Pärnsalu

Kai Raud

Merle Moorlat

Kai Oro

Personali- ja haldusosakonna ülesanneteks on  instituudi põhimäärusest ja eesmärkidest tuleneva personalipoliitka elluviimine ja haldustöö korraldamine ning töötajatele töökeskkonnaga seotud tugiteenuste pakkumine. Samuti kuuluvad osakonna vastutusvaldkonda siseveebi dokumentide haldus, töötajate ühisürituste korraldamine, teatmekogu süstematiseerimine ja haldus, mainekujundus ning kirjastamisega seotud tegevused. Osakonnas töötab 3 täiskoormusega ja 3 osalise koormusega  töötajat ning 4 mittekoosseisulist töötajat:

Kai Oro, personali- ja haldusjuht

 • Personalitöö regulatsioonid, arendus, motivatsioon
 • Instituudi hallatava hoone haldus, investeeringud
 • Väärtusarendustegevus (sh mainekujundus)
 • Riigihanked
 • Personali- ja haldusoskonna juhtimine

Maia Pärnsalu, sekretär-personalispetsialist

 • Dokumendihaldus
 • Personaliarvestus

Meeta Västrik, assistent (0,5 koormust)

 • Hoone haldusega seotud operatiivprobleemide lahendamine
 • Asjaajamine

Kai Raud, teatmekogu spetsialist

 • Teatmekogu arendamine ja haldus
 • Kirjanduse väljastamine     

 Toomas Väljataga, kirjastaja (0,2 koormust)

 • Kirjastamistegevus ning levi

Merle Moorlat, küljendaja (0,5 koormust)

 • Väljaannete trükiettevalmistus

Ahti Grünberg, hooldemeister (mittekoosseisuline)

 • Igapäevased hooldustööd

Eha Kopli, valvur (mittekoosseisuline)

Silvi Kruus, valvur (mittekoosseisuline)

Lea Käspri, valvur  (mittekoosseisuline)