Sõnaraamatute osakond PDF Prindi E-posti aadress


Tiia Valdre

Külli Kuusk

Jelena Kallas

Ene Vainik

Maria Tuulik

Natalia Vaiss

Geda Paulsen

Udo Uibo

Mai Tiits

Margit Langemets

Piret Voll

Kristina Koppel

Jingyi Gao

Osakonnas koostatakse ja toimetatakse tänapäeva eesti üldkeele sõnaraamatuid ja sõnavarabaase, uuritakse tänapäeva eesti keelt. Osakonna teadlaste ja teadustegevuse kohta saab infot ETISest. Koostöös keeletehnoloogidega arendatakse instituudi sõnastikusüsteemi EELEX_tume_002. Instituudi sõnaraamatuid jm keelevara kogub ja levitab Eesti Keeleressursside Keskus.

Koostöös Sloveenia Trojinaga korraldas osakond 3. rahvusvahelise  elektroonilise leksikograafia konverentsi eLex 2013, mis toimus oktoobris 2013 Tallinnas. Ilmunud on konverentsi kogumik.

Samuti osaleb osakond rakenduslingvistika kevadkonverentside korraldamises.

Osakonda juhib sõnaraamatute peatoimetaja dr Margit Langemets.

e-keelenõu - ühispäring keeleinfot sisaldavatest allikatest

Praegu on käsil:

Eesti keele sõnaraamat (nn üheköiteline seletav) [The Dictionary of Estonian, DicEst] valmib 2018/2019; töörühm: Margit Langemets (projektijuht), Külli Kuusk, Mai Tiits, Udo Uibo (etümoloogia), Tiia Valdre, Piret Voll

Eesti keele kollokatsioonisõnaraamat [The Estonian Collocations Dictionary, ECD] valmib 2018; töörühm: Jelena Kallas (projektijuht), Kristina Koppel, Geda Paulsen, Maria Tuulik

Eesti keele assotsiatsioonisõnastik [The Estonian Associations Dictionary] valmib 2019; töörühm: Ene Vainik (projektijuht)
► UUS! sõnastiku esialgne versioon (veebis alates nov 2017)

Eesti-soome sõnaraamat. Viro–suomi sanakirja [The Estonian-Finnish Dictionary] valmib 2018, on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale; töörühm: Margit Langemets (eesti keele peatoimetaja, EKI), Heikki Hurtta (soome keele peatoimetaja, Kotus, Helsinki), Ilona Paajanen (Kotus, Helsinki), Ulla Vanhatalo (Kotus, Helsinki), Sofia Björklöf (Kotus, Helsinki), Saarni Laitinen (Kotus, Helsinki), Anu Haak (Eesti), Külli Kuusk (EKI), Ülle Viks (EKI)
► UUS! soome-eesti suursõnaraamat / suomi–viro-suursanakirja (veebis alates nov 2017)

Eesti-hiina põhisõnavara sõnastik [The Estonian-Chinese Basic Dictionary] valmib 2019; töörühm: Jingyi Gao (projektijuht)

Viimati ilmunud:

Ene Vainik. Eesti tunded. Sõnaportreed. [Estonian Emotions. Word Portraits.] Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus, 2016. 327 lk.

Läti-eesti sõnaraamat. Latviešu-igauņu vārdnīca. [Latvian-Estonian dictionary.] Projektijuht Arvi Tavast. Koostanud Merle Madisson, Aive Mandel, Tauno Nõulik ja Anita Tannenberg. Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus, 2015.
Sõnaraamatu väljaandmist on toetanud Eesti-Läti programm "Development of Estonian-Latvian and Latvian-Estonian dictionary, 2012–2015"
► läti-eesti veebisõnastik (veebis alates aprill 2015)
► eesti-läti veebisõnastik (veebis alates aprill 2015)
eesti-läti sõnaraamatu põhjalikum ja pidevalt täienev versioon on kättesaadav siin

Eesti keele põhisõnavara sõnastik. [The Basic Estonian Dictionary, BED] Toimetanud Jelena Kallas, Mai Tiits ja Maria Tuulik. Koostanud Madis Jürviste, Kristina Koppel ja Maria Tuulik. Projektijuht Jelena Kallas. Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus, 2014. 
► eesti põhisõnavara veebisõnastik (veebis alates november 2014)

Eesti viipekeele  eesti keele sõnastik. [The Dictionary of  Estonian Sign Language] Projektijuht Liivi Hollman. Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus, 2014.
eesti viipekeele sõnastik (veebis alates märts 2014)

Ametniku soovitussõnastik. [The Advisory Dictionary of Document Language] Koostanud ja toimetanud Tiina Paet, Argo Mund ja Tuuli Rehemaa. Eesti Keele Instituut, 2013. Sõnastik on mõeldud kõigile, kellel on vaja kirjutada ametliku sisuga kirjakeelset teksti. Sõnastik pakub tekstikoostajale nõuandeid ja soovitusi, kuidas väljenduda lihtsamalt, selgemalt, täpsemalt ja eelistada eesti keelt.
ametniku soovitussõnastik (2014, koostatud keelekorraldusosakonnas
)

Vadja keele sõnaraamat. [The Votic Dictionary] 2., täiendatud ja parandatud trükk. Toimetanud Silja Grünberg. Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus, 2013. Sisaldab vadja-eesti vene sõnastikku, lisaks veel eesti-vadja ja vene-vadja registrit ning vadjakeelsete kohanimedega vadja asustuse kaarti. 1824 lk.
(koostatud eesti keele ajaloo, murrete ja soome-ugri keelte osakonnas)

Õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013. [The Dictionary of Standard Estonian ÕS 2013] Peatoimetaja Maire Raadik.
ÕS 2013 (veebis alates veebruar 2014; koostatud keelekorraldusosakonnas)

Silvi Vare. Eesti keele sõnapered I-II. [The Dictionary of Estonian Word Families] Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2012. Paberraamatu lisa on Sõnaperede indeks.
► sõnapered (veebis alates november 2014, vt ka sõnaraamatu kodulehte)

Võõrsõnade leksikon. [The Dictionary of Foreign Words] 8., põhjalikult ümber töötatud trükk. Koostanud Eduard Vääri, Richard Kleis, Johannes Silvet, Tiina Paet ja Tuuli Rehemaa. Peatoimetaja Tiina Paet. Eesti Keele Instituut, Kirjastus Valgus, 2012. (koostatud keelekorraldusosakonnas)
► võõrsõnade leksikoni veebiversioon (veebis alates september 2015)

Eesti etümoloogiasõnaraamat. [The Estonian Etymological Dictionary] Koostanud Iris Metsmägi, Meeli Sedrik, Sven-Erik Soosaar. Peatoimetaja Iris Metsmägi. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2012. (koostatud eesti keele ajaloo, murrete ja soome-ugri keelte osakonnas)
etümoloogiasõnaraamat (veebis alates 2014)

Eesti-vene õpilase ÕS = Orfografitšeskij slovar' estonskogo jazyka dlja russkih škol. [The Standard Estonian Dictionary for Russian School Students] Koostanud Helle Leemets, Tiina Leemets. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2011.
(koostatud keelekorraldusosakonnas)
► eesti-vene õpilase ÕS (veebis alates november 2014)

Oxfordi-Dudeni inglise-eesti piltsõnaraamat = The Oxford-Duden Pictorial English-Estonian Dictionary. Peatoimetaja: Mai Tiits. Tõlkijad: Kristjan Jaak Kangur, Viktor Korrovits, Külli Kuusk ja Margit Langemets. Toimetajad: Kristjan Jaak Kangur, Külli Kuusk ja Mai Tiits. Tegevtoimetajad: Margit Langemets ja Eva Kolli. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Valgus / Eesti Keele Sihtasutus, 2010.
tagasiside on oodatud aadressil See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaScripti kasutamine olema lubatud.

Eesti keele seletav sõnaraamat IVI. ("Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu" 2., täiendatud ja parandatud trükk.) [The Explanatory Dictionary of Estonian] Toimetanud Margit Langemets, Mai Tiits, Tiia Valdre, Leidi Veskis, Ülle Viks ja Piret Voll. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2009.
seletav sõnaraamat (veebis alates 2010)

Eesti-vene sõnaraamat V [Tir-Y] = Эстонско-русский словарь V. [The Estonian-Russian Dictionary] Eesti Keele Instituut. Koostanud Helga Laasi, Tiiu Lagle ja Maimu Liiv. Toimetanud Nelli Melts (vastutav toimetaja) ja Tiia Valdre. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2009.
eesti-vene sõnaraamat (I-V) (veebis alates 2010)

Langemets, Margit 2010. Nimisõna süstemaatiline polüseemia eesti keeles ja selle esitus eesti keelevaras. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Sõnaraamatuid koostatakse ka eesti keele ajaloo, murrete ja soome-ugri keelte osakonnas.

Sõnaraamatud on soodsaimalt müügil raamatukaupluses Ateena (Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn).

RAAMATUKOGU infot osakonna uuemate raamatute kohta vahendab Eesti Rakenduslingvistika Ühingu koduleht.