PDF Prindi E-posti aadress

Rohelised sõnad

Maire Raadik

Mõni sõna on väga agar liitsõnu moodustama. Meil on näiteks hulk uusi liitsõnu, mis algavad sõnaga pere (pereauto, perepalat, perepilet, perepäev, perereis) või sääst või staar. Või ka näiteks käsitöö-algulised sõnad, mille rida näib lõppematu: käsitööõlu, käsitööseep, käsitööküünal, käsitöökomm, käsitööjäätis, käsitööleib ja isegi käsitöövõileib.  

Üks moodi läinud liitsõnaosa on omadussõna roheline lühivorm rohe-, nagu sõnades roheala, rohekoridor, rohevõrgustik, rohetaristu, rohepesu, rohemajandus, roheenergia, rohetöökoht, rohenäpp. Tähenduselt jagunevad need sõnad kaheks: osa neist viitab rohelusele, haljastusele (roheala, rohenäpp), teine osa aga loodushoiule, loomuliku, ökoloogilise elulaadi taotlusele (rohemajandus, rohetöökoht). Eks alguse sai asi rohelisest liikumisest ehk rohelistest.

Päritolu poolest on rohe-sõnad enamasti tõlkelaenud inglise keelest. Näiteks on Briti inglise keeles väljend to have green fingers ’hea aiapidaja olema’, ja sealt on tulnud meie rohenäpp. Sõna sobib kokku keeles juba ees olnud osavnäpu, nobenäpu ja vussnäpuga. Väljend hakkas inglise keeles laiemalt levima 1940.–1950. aastatel, kui hobiaiandus hoo sisse sai. Muide, Ameerika aednikel on roheline pöial, green thumb.

Osa uute rohe-sõnade läbipaistvus ei ole niisama hea kui rohenäpul. Mis on näiteks rohepesu? Inglise sõna greenwashing näib tõukuvat sõnast whitewash, mille üks tähendusi on ’vigade või puuduste varjamine, süüst puhtakspesemine’. Meile tuletab rohepesu vast rohkem meelde üht teist inglise keelest tõlgitud sõna, ajuloputust ehk ajupesu (inglise brainwashing). Eks rohepesugi sisuks näib olevat teatavat laadi ajuloputus, musta valgeks rääkimine, täpsemini loodusvaenuliku tegevuse serveerimine loodushoidlikuna. Sama mõiste tarvis väljamõeldud liitsõna ökoeksitamine jõuab asja tuumale võib-olla lähemale. 

Nagu iga moega nii ei maksaks ka rohe-sõnade tegemisega siiski liiale minna. Rohemajanduse või rohetöökoha asemel või kõrval võiksime ju rääkida ka loodushoidlikust või loodussäästlikust majandusest, loodushoidlikust või loodussäästlikust töökohast. Rohestaminegi ’roheliseks tegemine’ võiks olla loodushoidlik, loodust säästev majandamine – või siis hoopis haljastamine, nagu ka roheala on õigupoolest haljasala, haljastu