meiliaadress Prindi

Sündmused

Sündmus 

Nimetus:
Eesti Keele Instituudi talveseminar
Millal:
13. detsember 2010 - 13. detsember 2010
Kus:
Eesti Keele Instituut - Tallinn
Kategooria:
Keelekalender

Kirjeldus

Eesti Keele Instituudi talveseminar toimub kahel päeval: 13. dets ja 20. dets

KAVA

13. detsember, väike saal

11.00-11.05

Algus

11.05-11.25

Mari-Liis Kalvik, Meelis Mihkla „Kõnerütm ja välted”

11.25-11.45

Kairi Tamuri „Korpus kui emotsioonide uurimisvahend. LREC 2010 Malta”

11.45-12.05

Rene Altrov, Hille Pajupuu „Eesti emotsionaalse kõne korpus: kultuuri ja vanuse aspekt korpuse testijate valimisel”

12.05 -13.00

LÕUNA

13.05-13.25

Merily Plado „NATO Sõjalise Komitee terminoloogianõupidamisest”

13.25-13.45

Piret Norvik „Rannamurde sõnavaralised suhted soome keelega”

13.45-14.05

Kaidi Rätsep „15th International Conference on Turkish Linguistics”

14.05-14.25

Heete Sahkai „Erandlik lausefookus”

14.25-14.55

PAUS

14.55-15.15

Silvi Vare, Ülle Viks, Heete Sahkai „Sõnaperede andmebaas kui keeletehnoloogiline ressurss”

15.15-15.35

Mari Kendla, Tiina Paet, Tuuli Rehemaa, Tiina Tärk „Konverents „Lexis. The Study of Lexicon Across Cultural Identities and Textual Genres” Itaalias Verona ülikoolis 11.–13.11.2010”

15.35-15.55

Margit Langemets, Jelena Kallas „Sketch Engine – eesti leksikograafi uus töövahend?”

 

20. detsember, suur saal

11.00-11.05

Algus

11.05-11.25

Urmas Sutrop „Skalaarne ja ähmane sünonüümia”

11.25-11.45

Meelis Mihkla, Indrek Hein, Mari-Liis Kalvik, Indrek Kiissel, Liisi Piits „Süsteemiti, rütmiti ja tempoti kollokatsioonilised Bekasovo, Piliscsaba, Brno ja Riia”

11.45-12.05

Krista Kerge, Hille Pajupuu „Tekstitüübid kõnetehnoloogia ja keeleõppe kontekstis”

12.05-13.00

LÕUNA

13.05-13.25

Peeter Päll „Udmurdi ja eesti kohanimede võrdlus”

13.25-13.45

Geda Paulsen „'Keel ja kontekst: tõlgenduskonstruktsioonidest”

13.45-14.05

Ülle Viks, Andres Loopmann „Grammatilise info töötlus ja tööriistad sõnastikusüsteemis”

14.05-14.25

Silvi Vare „Tähendusest ja vormist”

14.25-14.55

PAUS

14.55-15.15

Katre Kasemets, Katrin Hallik „Clarity liikumisest ja selgest keelest”

15.15-15.35

Iris Metsmägi „Eesti oleviku partitsiibi ja tegijanime vahekorrast adjektiivatribuudi funktsioonis”

15.35-15.55

Sven-Erik Soosaar „Mõne eesti sõna tähendusarengust vaimulikus keeles”

Toimumiskoht

Kaart
Toimumiskoht:
Eesti Keele Instituut   -   Sait
Tänav:
Roosikrantsi 6
Suunakood:
10119
Linn:
Tallinn
Riik:
Riik: ee