PDF Prindi E-posti aadress


Kaur Männiko

Ain Teesalu

Mihkel Mikelis Putrinš

Tõnis Nurk

Ülle Viks

Kairi Tamuri

Osakonna põhiülesanne on arendada ja hooldada sõnastiku- ja terminibaasisüsteeme ning nendega seotud andmebaase ja tarkvara.

Osakonda juhib Tõnis Nurk.

Praegused projektid:

Lõppenud projektid:

    Riikliku programmi "Eesti keeletehnoloogia (2011-2017)" projektid: 

Instituudi teadlaste ja teadustegevuse kohta saab infot ka ETISest!

Eesti Keele Instituut on konsortsiumi Eesti Keeleressursside Keskus liige.