Algab eesti-läti ja läti-eesti sõnaraamatu koostamine PDF Prindi E-posti aadress
neljapäev, 20 detsember 2012 18:17

eltlogo

 

 

 

 

 

Eesti Keele Instituut ja Läti Keeleagentuur on Eesti-Läti programmi finantseerimisel alustanud projekti “Eesti-läti ja läti-eesti sõnaraamatu koostamine” teostamist.

2010. aasta 10. detsembril Riias toimunud Läti ja Eesti tulevikukoostöö raporti arutelu konverentsil, kus osalesid ka Läti Vabariigi peaminister Valdis Dombrovskis ja Eesti Vabariigi peaminister Andrus Ansip, tehti ühine teadaanne Läti ja Eesti vahelisest koostööst, milles peetakse prioriteetseks mobiilsust, inimestevahelise kontakti loomist, sealhulgas hariduse ja kultuuri alal, ning samuti koostööd rahvusringhäälingute vahel. Selle prioriteetvaldkonna üks olulisemaid ülesandeid on eesti-läti ja läti-eesti sõnaraamatu koostamine.

Senini on olnud võimalik kasutada kahte läti-eesti sõnaraamatut (mõlemad koostanud Karl Aben: “Läti-eesti sõnaraamat” (1959) ja “Eesti-läti sõnaraamat” (1967)). Hetkel puudub tänapäeva keelele sobiv piisavalt laialdane eesti- ja lätikeelne sõnaraamat. Möödunud sajandi keskel välja antud sõnaraamatud on suurelt jaolt iganenud, kuna just keele sõnavara reageerib kõige kiiremini muutustele kõigis ühiskondliku elu valdkondades.

Uue, tänapäevase, laialdaselt kättesaadava ja leksikograafia nõuetele vastava sõnaraamatu koostamiseks on Läti Keeleagentuur ja Eesti Keele Instituut saanud rahalisi vahendeid summas 357 273,70 EUR Euroopa Liidu struktuurifondist "Euroopa territoriaalne koostöö", mis on Eesti-Läti piiriülese koostöö programm perioodiks 2007-2013. Projekti kogueelarveks on 490 828,00 EUR. Selle projekti raames koostatakse uus eesti-läti ja läti-eesti sõnaraamat ning ka sõnaraamatu elektrooniline versioon. Nii tagatakse kõigile huvilistele võimalikult laialdane ligipääs sõnaraamatule, sealjuures edendades tõhusat pikaajalist koostööd ja riikidevahelist informatsiooni kiiret levikut Läti ja Eesti vahel. Projekt kestab 2012. aasta 1. oktoobrist 2015. aasta 30. aprillini.

Projekti teostajateks on Eesti Keele Instituut (Eesti) ja Läti Keeleagentuur (Läti). Läti Keeleagentuuri üheks ülesandeks on võtta kasutusele meetmed, mis edendaksid riigikeele arengut ning keelenormide allikate (sõnaraamatud, käsiraamatud) koostamist, sealhulgas viia ellu projekte, tagades nende haldamise, spetsialistide osaluse ning töö koordineerimise. Eesti Keele Instituut on peamine eesti keele uurimisega tegelev asutus ja ka peamine eesti keele leksikograafiliste allikate (õigekeelsussõnaraamatud, tõlkesõnaraamatud) koostaja, mis töötab välja ka eesti keele leksikograafia allikate tegemiseks vajaliku tehnilise poole.

Projekti partnerite kontaktinformatsioon:

Latviešu valodas aģentūra Eesti keele instituut
Lāčplēša 35-5, Rīga, LV-1011 Roosikrantsi 6, Tallinn 10119
+371 67287228 +372 6177 500
www.valoda.lv www.eki.ee