Murdeaineline kõnekoosolek ja raamatuesitlus 19. oktoobril PDF Prindi E-posti aadress
teisipäev, 17 oktoober 2017 10:13

Neljapäeval, 19. oktoobril kell 15 toimub Eesti Keele Instituudi 3. korruse saalis Emakeele Seltsi kõnekoosolek "Murdeaines sõnas ja helis".

Kõnekoosolekul räägib Anu Haak Loode-Harjumaa murdekeele kogumisest ja uurimisest, Ellen Niit vaatleb murdesõna sõnastikus ja Liis Ermus tutvustab, kuidas uurida murdeid kodust lahkumata.

Samas esitleme Evi Juhkami uudisteost "Loode-Eesti murdelood. Valimik murdetekste IX". „Loode-Eesti murdelugude“ keeleaines pärineb Risti ja Harju-Madise kihelkonna 21 küla 34 keelejuhilt ja on kogutud aastail 1957–1991. Murdejuttudes leidub omaaegseid etnograafilisi kirjeldusi taluelust ja -töödest, rahvameditsiinist, uskumustest ja kultuuriloost. Tegu on eheda murdekeelega, mida tänapäeval enam ei kuule. Keelelises ülevaates on toodud esile keeleala eripära ning seosed naabermurrete ja -keeltega, tekstidele järgneb sõnastik. Tekstiköide on oluline kogu eesti dialektoloogia seisukohast, sest Loode-Eesti murrakuist on seni avaldatud vähe materjali. 280-leheküljeline tekstiköide annab sellele olulist lisa. Teose kasutajatena on silmas peetud nii murdeuurijaid kui ka laiemat lugejaskonda, varasemast kultuuriloost huvitatud inimesi.

Sõna võtavad autor Evi Juhkam ning toimetajad Mari-Liis Kalvik ja Jüri Viikberg.
Teos on valminud Emakeele Seltsi, Eesti Keele Instituudi ja EKSA koostöös. Kõik keelehuvilised on oodatud!