PDF Prindi E-posti aadress

Aita koostada sõnaraamatuid Eesti Keele Instituudi kodanikuteaduse algatuse KUS raames.

Kogume


Uurime


Säilitame

Kodanikuteadus (ingl citizen science) või rahvahange (ingl crowdsourcing) tähendab tavaliste inimeste kaasamist suuremahulise teadustöö või väljaande jaoks andmekogu loomise protsessi. Struktuur ja raamistik andmete kogumiseks tuleb teadlastelt, andmed ise aga vabatahtlikelt, kes soovivad missioonitundest millessegi ühiskondlikult või kultuuriliselt olulisse panustada. Antud juhul on Eesti Keele Instituut partner, kes ütleb, milliseid andmeid on vaja koguda, aktiivsetelt kaaskodanikelt ootame aga vastutustundlikku kaasalöömist. Eesti keele alal tehtava kodaniku-teaduse motoks on: "Kogume, uurime, säilitame!" ehk lühidalt: KUS

 


 

Jooksvad projektid


 


kaanepilt
Ene Vainik Sõnaportreed