Estonian (Eesti keel)English (United Kingdom)

Eesti Keele Instituut on riigi teadus- ja  arendusasutus, mille põhieesmärk on aidata kaasa eesti keele säilimisele läbi aegade. Instituudis tegeldakse eesti keele uurimise ja arendamisega. Instituut täidab mitmeid riiklikke ülesandeid: rahvuskultuurile oluliste eesti keele sõnaraamatute koostamine, avalik tasuta keelenõuanne (sh nime- ja termininõuanne), üleriigilise terminoloogiatöö koordineerimine, teenused erivajadustega inimestele (kõnetehnoloogia, viipekeele sõnaraamat), e-teenused keeleõppijatele (eri keeletasemetele mõeldud õppesõnaraamatud), keelearhiivide kogumine ja arendamine.

Instituudi ülesanne on tagada eesti kirjakeele norm, mille seaduse järgi sätestab instituudi uusim õigekeelsussõnaraamat (vt „Eesti kirjakeele normi rakendamise kord“, RT I, 14.06.2011, 3). Samuti on instituut määratud nimeteaduslikuks usaldusasutuseks (Vabariigi Valitsuse korraldus 2005), kelle ülesanne on anda nimede asjus eksperdihinnanguid ning korraldada kohanimede sihtuuringuid.

Instituudis uuritakse tänapäeva eesti keelt, eesti keele ajalugu, eesti keele murdeid ja soome-ugri sugulaskeeli.

 
   

  Uudised


 

  Ürituste kalender